Plastik Üretim Tesisleri Chiller Sistemleri

PLASTİK ÜRETİM TESİSLERİ CHİLLER SİSTEMLERİ

Plastik Üretim Tesisleri Chiller Sistemleri

Endüstriyel sanayi soğutma tertibatı ve donanımı için firmamızdan fiyat alabilirsiniz. Plastik üretim tesisleri chiller sistemleri kurulumu gerçekleştiren firmamızın hizmetlerinden büyük memnuniyet duyacaksınız. Firmamıza iletişim seçeneklerimiz üzerinden ulaşarak en güncel fiyatlarımızı talep edebilirsiniz. Kuruluşumuz kendi markası Parky+Hvac Systems makine ve cihazları uygulama sahasında kullanmaktadır. Bu sistemin genellikle iki farklı uygulamasının mevcut olduğunu hemen belirtelim

  • Su soğutmalı
  • Hava soğutmalı

Sistem olarak 2 grupta toplayabileceğimiz uygulamalarımız etkin soğutma sağlamaktadır. Tabi her iki yöntem uygulama sahasındaki fiziki koşulların varlığı ile ilgili bazı gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. Örneğin su soğutmalı sistemin tercih edilebilmesi için tesise yakın güçlü su kaynakları olmalıdır. Göl, nehir, akarsu veya deniz gibi kullanıma uygun kaynaklara yakınlık su soğutmalı sistem için olmazsa olmazdır. Peki, sistem kurulumu nasıl olacaktır ve süreç içerisinde hangi yolları izliyoruz. Dilerseniz öncelikle kısaca fiyat konusuna değinelim

Plastik Üretim Tesisi Chiller Sistemi

Öncelikle bu sistemin kurulabilmesi için uzman ekibimizin sahada bir inceleme yapmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra plastik üretim tesisi chiller sistemi fiyatları net olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü komple tesisin veya tesisteki farklı bölümlerin ayrı ayrı soğutma işlemi gerekebilmektedir. Kuracağımız bir merkez sistemin dışında daha birçok ilave donanıma ihtiyaç olacağını bilmenizde yarar görüyoruz. Söz gelimi boru ve kanalların döşenmesi gibi birçok aynı anda gerçekleşecektir

Hava Soğutmalı Sistem

Konumuzun başında iki türlü yöntem olduğunu belirtmiştik. Bunlar arasında en avantajlı ve opsiyonel olanın hava soğutmalı sistem, su soğutmalı sisteme göre çok daha avantajlı olacaktır. Çünkü enerji ihtiyacı sadece elektrikten karşılanmaktadır. İsterseniz bilmeyenler olabileceği için kısaca sistemin çalışma prensibi hakkında sizleri bilgilendirelim. İçerisine gaz sıkıştırılmış bir kompresör ve bu gazın iletildiği kondenser sistemin çalışmasının ilk aşamasıdır. Daha sonra genleşme vanalarına aktarılan gaz sıvı forma dönüştürülmektedir. Sırasıyla evoperatör geçen sıvı burada tekrar gaz haline dönüştürülerek kompresöre geri dönüşü sağlanmaktadır. Sistem bu şekilde dönüşüm içerisinde çalışarak tesisin soğutulma işlemini başarıyla gerçekleştirmektedir. Ayrıca Plastik üretim tesisleri chiller sistemleri bakım, onarım, temizlik ve diğer çalışmaları için 81 ilimizde teknik servisimiz bulunmaktadır.